Lyft, transportera, tilta och töm backar med Protema elektrisk lyftvagn

26 november 2015


Ny ergonomisk lösning! Protema lyftvagn med elektriskt roterande armar för backlyft.


Denna Protema PRO120L är utrustad med EasySqeeze och 120 graders elektriskt roterande armar. Lyftvagnen är designad för lyft av plastbackar som inte har någon övre kant. Att backen saknar en övre kant gör att ett klassiskt gaffelverktyg inte kan användas för att lyfta och vända backen. Istället lyfts backen med hjälp av två roterande armar som klämmer åt backen från båda sidor så att ett säkert lyft kan genomföras.

Med lyftvagnen kan backar i olika storlek enkelt lyftas, transporteras, roteras och tömmas utan tung manuell hantering för operatören. Lyftvagnen i detta projekt kan lyfta backar upp till 40 kg.

Video och mer information om våra olika lösningar för backlyft hittar ni här.

Lyftman teleskoperande traverssystem

19 november 2015


Arbetsplatser med begränsat utrymme och låg takhöjd utgör inget problem för TAWI lyftutrustning. Lyftman traverssystem kombinerat med en teleskoperande travers kan till exempel ge en optimal lösning. 

Vid projektet på bilden nedan så fanns det ett behov av att kunna nå och lyfta upp gods inuti pallstallagen på båda sidor om gången. En teleskoperande design ger gränslösa möjligheter att kunna nå områden som annars inte hade varit möjliga att nå på grund av olika hinder. 


Den teleskoperande traversen har installerats under banbalken. Systemet har även försetts med en låsfunktion som gör att de två balkarna centreras till mitten, på så sätt kan man flytta hela balken längs med gången utan att kollidera med pallstallagen. 

Video samt mer information om Lyftman teleskoperande traverssystem hittar ni här. En annan lösning vid låg takhöjd kan vara Lyftman lågbyggda system, klicka här för mer information om samtliga Lyftman traverssystem. 

I projektet ovan kombinerades det teleskoperande traverssystemet med en telfer. Vårt senaste produkttillskott ViperHoist lintelfer är snabb, säker och flexibel. Telfern kan kombineras med en stor mängd olika verktyg, på så sätt kan man lyfta olika sorters gods med en och samma telfer. Klicka här för att läsa mer! 

Lyfta öppna kartonger med vakuum!

12 november 2015


Söker ni en lösning för att lyfta öppna kartonger? Med VacuMyggan utrustad med symmetriskt justerbart verktyg kan öppna kartonger enkelt och säkert lyftas från sidan. Lyftet sker med två sugfötter placerade på var sin sida om kartongen.En justerbar arm följer synkroniserat den motsatta armen, vilket försäkrar att vakuumlyften alltid är positionerad i mitten. Verktyget kan på så sätt enkelt anpassas för att lyfta kartonger av olika storlek och form.

Video samt mer information om att lyfta öppna kartonger med vakuum hittar ni här. Läs mer om våra olika ergonomiska lyftlösningar med VacuMyggan vakuumlyft genom att klicka här.

Ergonomi - ständigt i fokus på TAWI

03 november 2015


Manuell hantering med mycket bärande och tunga lyft är fortfarande vanligt på många arbetsplatser. Detta gäller till exempel inom förpackning, distribution, lagerhantering och olika typer av tillverkningsprocesser. För att minska risken för belastningsskador på arbetsplatsen kan arbetsgivaren göra vissa förändringar för att förbättra arbetsmiljön.God ergonomi minskar inte bara antalet belastningsskador, det kan även öka produktiviteten samt minska företagets kostnader. På TAWI är ergonomi i fokus när vi tar fram lösningar för våra kunder och vi tillverkar produkter som är speciellt utformade för att begränsa antalet belastningsskador och långsiktiga problem som kan orsakas av upprepade manuella lyft.

Med TAWI produkter är det enkelt, säkert och ergonomiskt att lyfta, flytta, tilta och rotera laster i alla tänkbara miljöer. Våra ergonomiska lyfthjälpmedel består bland annat av lättlastsystem, vakuumlyftar och elektriska lyftvagnar.

Klicka här för att se en video på hur vår ergonomiska vakuumlyft VacuMyggan används på Systembolaget för att lyfta vin/spritkartonger.

För att läsa mer om ergonomi klicka på denna länk som leder till arbetsmiljöverkets hemsida. Där står mycket bra information om ergonomi, belastningsskador och lyfthjälpmedel.