Golvmonterad Protema lyft med vakuumverktyg för lyft av plastbackar

22 januari 2016


Denna speciella golvmonterade Protema PRO175 är utrustad med en vikarm som i sin tur är försedd med ett vakuumverktyg anpassat för att lyfta plastbackar från sidan. Dessa plastbackar lyfts från pall och staplas sedan på en rullvagn för vidare transportering.  Operatören kan enkelt använda kontrollerna på handtaget för att styra varje rörelse; upp/ ned, aktivera vakuum samt lyfta och lossa backarna. Denna applikation kan hantera backar som väger upp till 25 kg.

Klicka här för mer information, bilder och videos på våra olika applikationer med Protema elektrisk lyftvagn. Läs mer om våra olika lösningar för backlyft här.

Olika lösningar för lyft av tunnor

15 januari 2016


Lyft, vänd, rotera och töm innehållet i tunnorna eller lyft flera tunnor samtidigt utan tung manuell hantering. TAWI erbjuder en stor mängd olika standardiserade och kundanpassade lösningar för att lyfta tunnor av varierande storlek och form.

  

Att lyfta och tömma tunnor är vanligt inom till exempel läkemedelsindustrin, bageriindustrin och färgindustrin. TAWI har genom åren utvecklat verktyg för att lyfta tunnor i olika slags industrier och miljöer. Vi har även lösningar för renrumsmiljöer med höga hygieniska krav.

Mer information, bilder och videos på våra olika ergonomiska lösningar för att lyfta tunnor hittar ni här.

VacuMyggan gummibalslyft - effektivare än någonsin

07 januari 2016


Hantering av gummibalar är en av de äldsta och mest populära applikationerna för VacuMyggan vakuumlyft. TAWI har genom åren ständigt utvecklat och förbättrat designen av denna sugfot, vilket gör att den idag är effektivare än någonsin.


Båda sugfötterna på detta verktyg är anpassade för att ge ett optimalt grepp på oregelbundna ytor. Varje sugkopp är utrustad med tre små inbyggda knivar för att skära upp plastförpackningen runt gummibalarna så att vakuumlyften kan få ett säkert grepp.

Klicka här för video samt mer information om VacuMyggan gummibalslyft.