Fler mässor på gång - kom in till vår monter A:20 på Logistik 2016

19 september 2016


Denna vecka är det dags för Logistik på Kistamässan i Stockholm, en mötesplats för hela logistik- och distributionsbranschen. 21-22 September.

Inom logistikbranschen förekommer mycket lyft av exempelvis olika slags kartonger och förpackningar, dessutom sker dessa lyft ofta i hög frekvens med många snabba lyft per dag. I dessa lägen är vår VacuCobra vakuumlyft ofta en optimal lösning. VacuCobra är speciellt framtagen för att hantera paketerat gods upp till 50 kg - snabbt!

Klicka här för mer information samt för att se en video på hur VacuCobra används för kartonglyft på ett distributionscenter.


Upprepade manuella lyft kan på sikt leda till belastningsskador och långsiktiga problem. Med vissa ergonomiska förändringar på arbetsplatsen så kan dessa skador minimeras och samtidigt bidra till ökad produktivitet samt minskade kostnader för företaget.

Våra lyfthjälpmedel är ergonomiskt designade för att begränsa antalet belastningsskador och med TAWI produkter är det enkelt, säkert och ergonomiskt att lyfta, flytta, tilta och rotera laster i alla tänkbara miljöer.


Kom in till oss i monter A:20 så hjälper vi dig att hitta en optimal lyftlösning för din produkt.
Hämta din kostnadsfria entrébiljett här.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar