VacuCobra ergonomisk ostlyft

14 oktober 2016


Denna VacuCobra vakuumlyft har en sugfot i silikon och en snabbkoppling lämpad för bruk inom livsmedelsindustrin och dess strikta sanitära krav. VacuCobran har installerats i ett Lyftman traverssystem i aluminium och används av ett svenskt livsmedelsföretag för hantering av ostblock som väger ca 10 kg.

              

Innan investeringen hade personalen klagat över värk i rygg och axlar på grund av tung manuell hantering. Med vår lyftutrustning kan denna potentiellt skadliga hantering undvikas och ett ergonomiskt sätt att lyfta kan uppnås. Företaget har även investerat i ytterligare två lyfthjälpmedel från TAWI för att hantera tyngre ostblock som väger upp till 25 kg.

God ergonomi minskar inte bara antalet belastningsskador, det kan också bidra till ökad produktivitet och lägre kostnader för företaget. På TAWI är ergonomi i fokus när vi utvecklar lyftlösningar för våra kunder och vi tillverkar produkter som är ergonomiskt designade för att minska belastningen på framförallt rygg, axlar och knän.

Läs mer om ergonomi och arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets hemsida.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar