Ny TAWI produkt - ergonomiskt EasyGrip verktyg

23 november 2016


Det nya EasyGrip verktyget kan användas för att greppa och lyfta olika slags gods av varierande storlek. Gripverktyget är väldigt flexibelt och kan installeras på vår ViperHoist lintelfer. Verktyget är helt mekaniskt och integrerat med telfern, använd kontrollerna på handtaget för att styra varje rörelse så som upp/ned, greppa och lossa på lasten.


EasyGrip är enkel att använda; sänk bara verktyget till rätt position på godset, när du sedan börjar röra verktyget uppåt så greppar det godset och lyfter det. Se video.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar