Ergonomi - ständigt i fokus på TAWI

03 november 2015


Manuell hantering med mycket bärande och tunga lyft är fortfarande vanligt på många arbetsplatser. Detta gäller till exempel inom förpackning, distribution, lagerhantering och olika typer av tillverkningsprocesser. För att minska risken för belastningsskador på arbetsplatsen kan arbetsgivaren göra vissa förändringar för att förbättra arbetsmiljön.God ergonomi minskar inte bara antalet belastningsskador, det kan även öka produktiviteten samt minska företagets kostnader. På TAWI är ergonomi i fokus när vi tar fram lösningar för våra kunder och vi tillverkar produkter som är speciellt utformade för att begränsa antalet belastningsskador och långsiktiga problem som kan orsakas av upprepade manuella lyft.

Med TAWI produkter är det enkelt, säkert och ergonomiskt att lyfta, flytta, tilta och rotera laster i alla tänkbara miljöer. Våra ergonomiska lyfthjälpmedel består bland annat av lättlastsystem, vakuumlyftar och elektriska lyftvagnar.

Klicka här för att se en video på hur vår ergonomiska vakuumlyft VacuMyggan används på Systembolaget för att lyfta vin/spritkartonger.

För att läsa mer om ergonomi klicka på denna länk som leder till arbetsmiljöverkets hemsida. Där står mycket bra information om ergonomi, belastningsskador och lyfthjälpmedel.  

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar