Olika lösningar för lyft av tunnor

15 januari 2016


Lyft, vänd, rotera och töm innehållet i tunnorna eller lyft flera tunnor samtidigt utan tung manuell hantering. TAWI erbjuder en stor mängd olika standardiserade och kundanpassade lösningar för att lyfta tunnor av varierande storlek och form.

  

Att lyfta och tömma tunnor är vanligt inom till exempel läkemedelsindustrin, bageriindustrin och färgindustrin. TAWI har genom åren utvecklat verktyg för att lyfta tunnor i olika slags industrier och miljöer. Vi har även lösningar för renrumsmiljöer med höga hygieniska krav.

Mer information, bilder och videos på våra olika ergonomiska lösningar för att lyfta tunnor hittar ni här.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar