Säkerhet - regelbundna inspektioner

21 december 2016


Säkerhet och ergonomi är alltid i fokus när vi designar våra lyftlösningar.


Som användare är det viktigt att alltid följa inspektionsinstruktionerna i våra manualer. Om någon del av lyftutrustningen visar tecken på slitage eller andra skador så måste detta åtgärdas omedelbart. Lyftsystemet ska tas ur bruk tills skadan har reparerats. Alltid säkerhet först!

I vissa länder är det krav på att lyftutrustning ska inspekteras av tredje part, både efter installation samt på årlig basis. Kontrollera vilka bestämmelser som gäller i ditt land.

Klicka här för att läsa mer om våra ergonomiska lyftlösningar.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar